volno

Pohybové hrátky pro nejmenší I.

Číslo ZÚ: 2313610

Určeno pro děti od 1 do 2 let se zapojením rodiče

Budeme rozvíjet pohyb dítěte, tak dítě více pozná okolní svět a naučí se lépe komunikovat hrou s pomocí gest, dotyků a rozvojem svého vnímání.

Pohybové hrátky umožní dětem prožít vše nové pro ně přínosným a radostným způsobem. Spojením říkanek a písniček s pohybem budeme harmonizovat psychomotorický vývoj dítěte a jeho smysly zrak, sluch a hmat. Budeme rozvíjet jeho jemnou motoriku a obratnost. Rodič se se svým dítětem do činnosti zapojuje, což přináší oběma radost a dobré vzájemné naladění.

Poznámka:
pouze pro chodící děti

Termín:
čtvrtek 10:00 - 11:00

Věk: 1 až 2 roky

Cena za pololetí: 1300 Kč
Cena za školní rok: 2200 Kč
Poznámka k ceně: kurzovné platí pouze dítě, rodič (doprovod) je zdarma, ale musí být v ZÚ přihlášen

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (velký sál v 1.patře DDM)

Kapacita kroužku: celkem 20 účastníků   volno
6

Kroužek začíná: 21.9.2023
Kroužek končí: 13.6.2024


Kontaktní osoba: Mgr. Magda Kovaříková
Telefon: 734448483

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá