volno

Držení těla a moderní fyziotrénink (Podzim)

Číslo ZÚ: 2315174

Kroužek bude o tom, jak cvičit správně a jak necvičit špatně podle moderních poznatků oboru zvaného fyzioterapie - cvičení zejména podle prof. Pavla Koláře, PaedDr. Pavla Švejcara a paní Jarmily Čápové.

Kroužek je určen pro zvídavé děti, rodiče a prarodiče. Tedy pro všechny zájemce o problematiku držení těla a správného cvičení (tedy o moderní poznatky fyzioterapie). Obzvláště pro budoucí

„vědce“, „šachisty“ a též pro všechny, co používají počítač.

Budeme promítat videozáznamy a obrazové materiály. Čas bude na výklad, diskusi a případně referáty. Zájemci si budou moci vyzkoušet některé testy či cviky v praktické části (pro kterou je třeba pouze podložka na cvičení a zrcadlo).

Lektor: Nečekejte žádného atletického svalovce. Mám vadné držení těla od mala a od 20 let i bolesti od páteře. Jsem certifikovaným trenérem DNS, což je zkratka metody prof. Pavla Koláře, což je náš nejznámější fyzioterapeut (světově uznávaný). Web o fyzioterapii lektora kroužku Mgr. Daniela Krejčího: https://dan321.webnode.cz/

Osnova:

Seznam některých probíraných témat (možnost si případně připravit referát):

1. Základní anatomická terminologie při popisu těla a pohybů.

2. Nevhodnost či škodlivost některých cviků prováděných zejména v posilovně zejména s

činkami.

3. Tělesné typy – somatotypy (ektomorf - astenik, mezomorf - atletik a endomorf - pyknik).

4. Cviky v leže (zejména cviky inspirované vývojovou kineziologií).

5. Cviky v poloze na čtyřech (zejména cviky inspirované vývojovou kineziologií).

6. Cviky ve stoje nebo v sedě (zejména cviky inspirované vývojovou kineziologií).

7. Dechové svaly a jejich význam pro držení těla. Hydrobag neboli „břišní hydraulika“.

8. Hluboký stabilizační systém (HSS) – stabilizační cvičení,

centrované postavení, uzavřené a otevřené kinematické řetězce,

význam „distálně nasměrovaného svalového tahu“ dle Vojty (pojmy

punctum fixum a punctum mobile), koncentrická, izometrická a excentrická svalová

kontrakce,…

9. Ergonomie – spaní, sezení, zvedání předmětů, obuv, ...

10. Pohybový vývoj dítěte 0 – 4,5 měsíce.

11. Pohybový vývoj dítěte od 4,5 měsíce.

12. Vadné držení těla (VDT), Scheuermannova choroba, skolióza.

13. Osobnosti a historie fyzioterapie u nás a ve světě

(Václav Vojta, Alois Brügger, Vladimír Janda, Ludmila Mojžíšová,

Moshé Feldenkrais, Frederick Matthias Alexander, Freddy Kaltenborn, Karel Lewit, ....).

14. Osobnosti současné fyzioterapie u nás (prof. Pavel Kolář, PaedDr. Pavel Švejcar, paní Jarmila

Čápová,…).

15. Centrální nervový systém (CNS) a řízení pohybu,

senzomotorika, propriocepce (polohocit),…

Nutné vybavení:
Poznámkový blok, sportovní oblečení. 
Poznámka:
Kroužek bude otevřen při minimální počtu pěti účastníků! 

Termín:
úterý 18:00 - 19:00

Věk: 12 až 99 let

Cena za pololetí: 1400 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Učebna 2.patro (Učebna 2. patro/malý sál. )

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno

Kroužek začíná: 3.10.2023
Kroužek končí: 23.1.2024

Kontaktní osoba: Matěj Hejda
Telefon: 604143708

Aktuality

Přihlašte na odběr novinek z našeho DDM na tomto linku: http://bit.ly/3GkFtSl
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá