volno

Hudebníček I.

Číslo ZÚ: 2413128
Budeme učit naše lidové (národní) písničky. Děti se tím naučí hudebnímu rytmu, tempu a melodii. Budeme používat rytmické hudební nástroje, naučíme se základy notové osnovy. Dále si píseň výtvarně ztvárníme. Namalujeme si její obsah a tím si děti text písně lépe zapamatují a budou vědět o čem zpívají. 


Osnova:
- první notičky
- rytmické hry
- základy hry na flétnu  (první krátké lidové písničky a skladbičky)
- výtvarka, zpívánky, hry

Jedná se o přípravku, která může dětem později usnadnit začátky ve hře i na jiné nástroje a pomoct kreativněji vnímat hudební umění jako takové. 
Poznámka:


Kroužek se otevře při minimálním počtu 3 dětí. Max. počet je 6.
V případě opětovného uzavření škol/kroužků z důvodu COVID, možná výuka i online.

Termín:
pondělí 15:20 - 16:15

Věk: 5 až 6 let

Cena za pololetí: 1550 Kč
Cena za školní rok: 2800 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: CPD

Kapacita kroužku: celkem 7 účastníků   volno

Kroužek začíná: 23.9.2024
Kroužek končí: 11.6.2025


Kontaktní osoba: Lucia Radecká
Telefon: 235 323 333

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá