obsazeno

Programování v Pythonu - mladší

Číslo ZÚ: 2429240
Python je moderní, všeobecný programovací jazyk, který nachází uplatnění v mnoha oborech jako je programování webových serverů, vědecké programování, strojové učení a neuronové sítě, bioinformatika, skriptování apod., jeho znalost se tak v příštích letech rozhodně neztratí.
Osnova:
# Programování v Pythonu

V tomto kroužku se seznámíte se základy programování v jazyce Python a naučítese jak fungují počítače. V rámci kroužku budeme pracovat na různých praktickýchúlohách. Účastníci budou mít možnost pracovat na vlastních dlouhodobýchprojektech a konzultovat je s instruktorem.
Cílem kroužku je také pochopení základních principů fungování počítačů,programování, analytického myšlení, dekompozice komplexních problému apod. Tytoznalosti jsou všeobecné, přenositelné a nezávislé na konkrétním programovacímjazyce.
Na začátku kurzu se seznámíme se základními pojmy:

  • počítačový program,
  • zdrojový kód, programovací jazyk
  • proměnná, cyklus, podmínka, ...

V zbytku kurzu se budeme věnovat komplexnějším a praktickým tématům. Kurz sebude přizpůsobovat potřebám, zájmům a schopnostem účastníků. Na konci kurzu sedotkneme i témat jako je umělá inteligence.

## Pro koho je kroužek určen?
Kroužek je určen pro děti mezi 10 a 15 lety se zájmem o technické obory. Kroužek je vhodný zejména pro zájemce s malými, nebo žádnými zkušenostmi sprogramováním. U účastníků kroužku se předpokládají základní schopnosti práce spočítačem.

## Co je to Python?
Python je moderní, univerzální, velmi populární a přístupný programovací jazyk.Pro svou velkou popularitu a jednoduchost je používán nejen profesionálnímiprogramátory, ale i napříč různými dalšími obory a to včetně vědeckéhoprogramování, strojového učení a umělé inteligence, výpočetní biologie abioinformatice. Podle nejnovějšího průzkumu od společnosti Stack Overflow je Python nejvíce chtěným a druhým nejpopulárnějším programovacím jazykem nasvětě.

https://www.python.org/https://survey.stackoverflow.co/2022/

## Lektor

Lektor pracuje jako výzkumník na Matfyzu v oboru jazykových technologií,

který vystudoval na téže fakultě. Podílel se na vzniku různých automatických

překladačů postupně vydávaných pod značkou Charles Translator.

Volný čas tráví třeba hraním v kapele nebo prací na chatě.


Poznámka:
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.
Termín bude stanoven až podle možností lektora. Zatím probíhá rezervace.

Věk: 10 až 15 let

Cena za pololetí: 1450 Kč
Cena za školní rok: 2500 Kč

Místo konání: DDM Borovičky

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   obsazeno
10

Kroužek začíná: 19.9.2024
Kroužek končí: 18.6.2025


Kontaktní osoba: Michal Kunstovný
Telefon: 235323333

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá