volno

Programování v Pythonu - mírně pokročilí

Číslo ZÚ: 2419243
Python je moderní, univerzální, velmi populární a přístupný programovací jazyk.Pro svou velkou popularitu a jednoduchost je používán nejen profesionálnímiprogramátory, ale i napříč různými dalšími obory a to včetně vědeckéhoprogramování, strojového učení a umělé inteligence, výpočetní biologie abioinformatice. Podle nejnovějšího průzkumu od společnosti Stack Overflow je Python nejvíce chtěným a druhým nejpopulárnějším programovacím jazykem nasvětě.
Osnova:

Kurz bude probíhat částečně projektovou formou. Účastníci budou v rámci kroužku pracovat na svých projektech.

Jednotlivé projekty budeme pravidelně konzultovat a společně budeme v rámci roku probírat jednotlivá vybraná témata. Účastníci si mohou zvolit vlastní projekt a pracovat ve skupinách, nebo si zvolit projekt ze seznamu předpřipravených nápadů.


## Lektor
Lektorem je nadšený "hacker" s dvacetiletou zkušeností s programováním. Mávystudované softwarové systémy a bioinformatiku na FEL ČVUT. V současné doběpracuje jako vedoucí inženýr (team leader) a sofwarový architekt ve společnostiDatamole. Ve volném čase se věnuje vývoji svobodného softwaru a open source.

Ukázky témat grafiky a her z kroužku Python naleznete v příloze: https://www.ddmp6.cz/download/?id=18115

Poznámka:
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.
Kroužek je určen pro pokračování z předešlého roku, nebo pro mírně pokročilé.

vstupní znalosti by měli rámcově odpovídat těmto materiálům https://naucse.python.cz/course/pyladies/ . Zájemci nemusí mít jejich dokonalou znalost, ale měli by disponovat základním porozuměním většiny témat.Věk: 12 až 99 let

Cena za pololetí: 1450 Kč
Cena za školní rok: 2600 Kč
Poznámka k ceně: Kroužek není koncipován pouze k pololetní účasti.
Pros starší 18-ti let je cena 3000 Kč za školní rok. Na dospělé nedostáváme dotaci od MŠMT

Místo konání: DDM Borovičky

Kapacita kroužku: celkem 12 účastníků   volno
12

Kroužek začíná: 21.9.2024
Kroužek končí: 21.6.2025

Kontaktní osoba: Michal Kunstovný
Telefon: 235323333

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá