volno

TS Heartbeat - moderní tanec

Číslo ZÚ: 2413215
Taneční skupina Heartbeat, je výběrová skupina, pro pokročilé tanečnice a tanečníky,  která se zaměřuje na moderní a současný tanec. Jedním z cílů je účast na tanečních soutěžích a přehlídkách. 

Moderní výrazový tanec nemá žádná striktní pravidla ani omezení. Cílem je vyjádření příběhu, myšlenky nebo pocitu. Cílem lekcí je rozvoj všetranné zdatnosti těla. Naučíme se základy baletu, jazzu, moderní taneční techniky jako Limon, Horton nebo Graham, ale zabrousíme i do streetu nebo afrických tanců. Součástí lekcí je také hledání vlastního 
Poznámka:
Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 dětí.

Tréninky probíhají 2x týdně
Kostým a startovné na soutěže si zajišťuje každý účastník na vlastní náklady. Termín:
pondělí 18:00 - 19:30
úterý 19:00 - 20:15

Věk: 13 až 17 let

Cena za pololetí: 2250 Kč
Cena za školní rok: 4200 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (malý)

Kapacita kroužku: celkem 15 účastníků   volno

Kroužek začíná: 23.9.2024
Kroužek končí: 16.6.2025


Kontaktní osoba: MgA. Tereza Kopecká
Telefon: 235 323 333

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá