volno

Český jazyk k přijímačkám na střední

Číslo ZÚ: 2414123
Kroužek je určen pro žáky devátých tříd, kteří mají zájem zefektivnit přípravu k přijímací zkoušce z českého jazyka na střední školy.
Účastníci budou pravidelně dostávat pracovní listy s typovými úlohami, které se objevily v přijímacím testu. Žákům tak bude zadáváno několik typových úloh z příslušného celku na procvičení ve formě domácího úkolu. Během schůzek budou sděleny i důležité informace o psaní testu v rámci přijímacích zkoušek.
Poznámka:
Kroužek bude probíhat do poloviny dubna 2024, tak aby potřebná látka byla probrána před samotnými přijímacími zkouškami. Kroužek je navržen jako ucelený kurz a nepředpokládá se tedy účast jen na jedno pololetí (proto je cena za pololetí vypsána stejně jako za "celý školní rok", ačkoli tím je myšleno jen období trvání kroužku).

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 3 účastníků.Termín:
středa 17:30 - 18:30

Věk: 14 až 16 let

Cena za pololetí: 1850 Kč
Cena za školní rok: 1850 Kč
Poznámka k ceně: Cena je za celý kurz 1850 Kč, nelze platit částečně.

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: U školníka kuchyňka

Kapacita kroužku: celkem 9 účastníků   volno

Kroužek začíná: 16.10.2024
Kroužek končí: 4.4.2024


Kontaktní osoba: Lasíková Gabriela

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá