Týden se zrcadlovkou

Termín: 29.07. - 02.08.2019 08:00 - 16:00

Tento příměstský tábor je určen všem, kteří se zajímají o fotografování a rádi zkoušejí se svým fotoaparátem něco nového. Pokud to počasí dovolí, budeme se pohybovat hlavně v terénu, ale plánujeme též proniknout do tajů klasické "analogové" fotografie ve fotokomoře.

V rámci LPT účastníci získají znalosti z oblasti fotografické techniky a kompozice, naučí se upravovat a archivovat digitální fotografie na počítači. Na závěr LPT vytvoří z fotografií pořízených během LPT fotoknihu.

Pokud to počasí dovolí, budeme se pohybovat hlavně venku v Praze nebo jejím blízkém okolí a fotografovat architekturu, krajinu, zvířata, portrét a přírodniny. Vyzkoušíme si reportážní fotografii i fotografii v atelieru a práci se světlem.

Vedoucí LPT je MgA Vanda Peroutková, lektorka kurzů fotografování.

Poznámka:

Podmínka účasti: digitální fotoaparát s možností manuálního režimu (manuální nastavení clony, závěrky a ostření), ideálně digitální zrcadlovka. V případě pochybností kontaktujte DDM. Tábor bude realizován při minimální účasti 6 osob.

Věk: 10 až 14 let

Max. počet účastníků: 10
Počet volných míst: 0

Typ tábora: příměstský

Cena pro pražské účastníky: 2100 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 2100 Kč
Cena zahrnuje: Pedagogický dozor a vedení, vstupné do Zoo a botanické zahrady Praha, materiál pro práci ve fotokomoře, tisk fotoknihy vytvořenou z fotografií pořízených během LPT na kvalitním fotopapíře v hodnotě 300 Kč.

Cena nezahrnuje:
Jízdné v MHD, je třeba se vybavit buď tramvajenkou, nebo jízdenkami. Potřeba budou nejméně 4 hodinové jízdenky, dále dle počasí. Případně je děti možné vybavit kapesným pro zakoupení jízdenek např. v automatu u konečné tramvají.
Dále cena nezahrnuje stravování, které je vlastní. Dle počasí bude oznámeno, zda oběd bude probíhat v DDM či "v terénu". V DDM je možno k ohřevu oběda využít kuchyňku se sporákem a mikrovlnou troubou.

Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Košťál
Telefon: 235323333

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha