Přírodovědný příměstský tábor

Termín: 17. - 21.07.2023 08:00 - 16:30

Příměstský tábor s přírodovědným zaměřením - biologie, ekologie, chovatelství. Během tábora budou využívány nejrůznější technologické metody a postupy pro popis, třídění a práci v biologických oborech. Děti si prakticky vyzkouší různé postupy obvyklé v biologii - určování, pokusy, pozorování,... Součástí budou také naučné vycházky do okolí, pohybové aktivity a výtvarná činnost.

Příchod dětí 8-9h.

Program s obědem 9-16h.

Odchod dětí 16:00-16:30h.


V programu je zahrnuta každodenní péče o zvířata, pohybové hry, naučné vycházky, ....

Obědy jsou zajištěny.

Věk: 10 až 16 let

Max. počet účastníků: 20
Počet volných míst: 0

Typ tábora: příměstský
Zaměření: Přírodověda

Město: Praha 6
Oblast: Bílá hora

Cena pro pražské účastníky: 2000 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 2200 Kč
Cena za den: 500 Kč
Poznámka k ceně: Cena pro pražské účastníky je se započítáním příspěvku MHMP. V případě jeho neposkytnutí,případně výrazného zvýšení cen vstupů (materiál, stravování,...) může být cena upravena. Cena nezahrnuje dopravu a jízdné MHD na výlet.
Cena zahrnuje: Pedagogický dozor a odborné vedení, oběd, pitný režim, pojištění, odměny, provozní náklady, výlet

Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Podlaha
Telefon: 235 323 333

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy.
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha