3D modelování v Blenderu

Termín: 14. - 18.08.2023 08:00 - 16:00

Zajímá Tě, jak vznikají animované filmy třeba jako od Pixaru? Je za tím mnoho lidí a spousta práce, ale u nás Ti ukážeme, co za tím zhruba vězí. Na konci tábora si kratší 3D animaci zvládneš udělat sám. A když už budeme mít ty modely ve 3D, proč si je rovnou nevytisknout na 3D tiskárně?

Pracovat budeme ve volně dostupném programu Blender, takže po skončení tábora mohou všichni zájemci naučené dovednosti dál rozvíjet na libovolném počítači i doma. Tento program sice na první pohled vypadá velmi složitě, ale není třeba se bát, náš lektor s tím má již zkušenosti a kdy a kam kliknout se lze pochopit velmi rychle.

Cílem je naučit se s tímto programem pro 3D modelování a grafiku naučit tak, aby účastníci uměli modelovat i složitější tělesa, přidávat jim textury a pracovat se světlem. Výsledkem budou jak statické obrázky, tak 3D animace. A v neposlední řadě si některý z navržených modelů vytisknout na 3D tiskárně (a hotový výtisk si potom odnést domů).


A pokud byste chtěli slyšet i nějaké ty odborné „termity“ (ale neděste se jich ;-) ):

  • Úvod do reprezentace 3D modelů v PC formou několika prezentací hostů.
  • Soustavy souřadnic (kartézská, polární), geometrická zobrazení, tělesa
  • Vykreslování obrazu, rendering, ray-tracing, anti-aliasing
  • Vnímání obrazu, barevné prostory, tearing, stuttering
  • Optimalizace modelu pro 3D tisk

Řekneme si také něco o počítačové grafice obecně - třeba čím se vyznačují různé souborové formáty nebo co to je barevná hloubka.

Ukázky z našeho kroužku 3D grafiky, tedy velmi podobná úroveň, k jaké se dostaneme během tohoto týdne intenzivní práce, naleznete v příloze níže.

Poznámka:

Prosíme, abyste dotazy k táboru pokládali přednostně e-mailem. Nutná základní znalost obsluhy PC. Informace o volných/obsazených místech, jsou pouze informativní. Informace v DDM. Tábor bude otevřen při minimálním počtu 6 zájemců.

Věk: 10 až 16 let

Max. počet účastníků: 10
Počet volných míst: 0

Typ tábora: příměstský
Zaměření: PC

Město: Praha 6
Oblast: DDM Praha 6, U Boroviček 650/5
Stát: ČR

Cena pro pražské účastníky: 2800 Kč
Cena pro mimopražské účastníky: 2800 Kč
Cena zahrnuje: Program, materiál, peda­gogické vedení, teplý oběd, pitný režim.

Oběd bude řešen dovezeným jídlem nebo v blízké restauraci.

Kontaktní osoba: Kunstovný Michal
Telefon: 235323333

Aktuality

Rada hl. m. Prahy vyhlašuje konkursní řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace: Dům dětí a mládeže Praha 8 - Spirála se sídlem Přemyšlenská 1102, 182 00 Praha 8 - Kobylisy.
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha