volno

Neotevřeno - Atelier výtvarné tvorby s přípravkou na um. školy

Číslo ZÚ: 2014114
Kresba, malba, grafika ( portrét, realistická kresba a malba, kompozice, plenér, akvarel) Základy dějin umění.
Vhodné jako přípravka na umělecké školy,  120 minut,  vhodné od 12 let

 

Nutné vybavení:
pracovní oděv, přezutí není třeba

Termín:
pátek 15:30 - 17:30

Věk: 12 až 18 let

Cena za pololetí: 1400 Kč
Cena za školní rok: 2400 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Atelier

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno

Kroužek začíná: 25.9.2020
Kroužek končí: 18.6.2021


Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Lasíková
Telefon: 235 323 333

Aktuality

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, je areál DDM Na Vypichu uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
zobrazit vše