volno

Zumba pro děti II.

Číslo ZÚ: 2013226
Zumba pro děti
Máte doma neposednou holčičku nebo kluka? Přiveďte je na dětskou Zumbu!
obsahuje prvky stylů jako je hip hop, reggaeton, pop, salsa, merengue a v
neposlední řadě zumbu. Obsahuje velmi jednoduché až pokročilé taneční a krokové
variace, které se dají jakkoli kombinovat.
Vede děti k základním konceptům jako je koordinace pohybu, disciplína,
sebevědomí a týmová spolupráce. Děti se zdokonalí ve flexibilitě, obratnosti,
koordinaci a síle.
Navíc se při této lekci děti skvěle zabaví. Snahou je vytvořit kladný vztah dětí k
pohybu, aby mohl být do budoucna jejich pravidelnou součástí života.
Tato taneční lekce je výrazně hravější než pro dospělé. Hodina je postavena zcela
odlišným způsobem- s dětmi se učíme kroky po jednotlivých, kratších etapách, 1-2
choreografie za hodinu,aby měly dostatek času a prostoru se s tanečními
prvky/pohyby seznámit. Choreografie obsahují mnoho hravých prvků, které děti
vtáhnout do tance a pomohou jim tak snáze získat pocit sebevědomí .
Hodina je také mimo jiné doplněna hrou, která je založena především na fyzické
aktivitě a vnímání hudby.
Poznámka:
Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 dětí.

Termín:
čtvrtek 18:00 - 18:55

Věk: 7 až 10 let

Cena za pololetí: 1150 Kč
Cena za školní rok: 1900 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (malý)

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno

Kroužek začíná: 24.9.2020
Kroužek končí: 14.6.2021


Kontaktní osoba: Marcela Lampart DiS.
Telefon: 603585749

Aktuality

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, je areál DDM Na Vypichu uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
zobrazit vše