volno

Smart home and IoT (only in English)

Číslo ZÚ: 2019205

Come home after a hard day and have a cup of coffee waiting for you? No worries, your plats are taken care of and you can check them anywhere from your smartphone. That is a smart home.


Osnova:

We will build a home server with the famous Raspberry Pi, learn the basics of Linux, programming in C and Python. Also learning the basics of networking is necessary.

Last but certainly not least, we will tinker with sensors and actuators to make your home really smart.


Poznámka:
All participants must be able to speak English at level B1.

Particular time of this course will be specified in September - we are waiting for timetables of our lecturers. You can inscribe yourself to the course to book a place. We will contact You  then as soon as the particular time will be stated.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků. / Course will be opened for a minumum number of 5 participants.Věk: 13 až 18 let

Cena za pololetí: 1200 Kč
Cena za školní rok: 1900 Kč

Místo konání: DDM Borovičky

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno

Kroužek končí: 12.6.2021


Kontaktní osoba: Ing. Martin Košťál, MSc.

Aktuality

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, je areál DDM Na Vypichu uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
zobrazit vše