volno

Virtuální a rozšířená realita.

Číslo ZÚ: 2019204
Zde se naučíte pracovat s nejmodernější technologií, virtuální (VR) a rozšířenou realitou (AR). VR a AR jsou budoucností průmyslu a zábavy. Chceš mít i ty možnost si promítnout na stůl svůj oblíbený předmět? Chceš se s námi procházet v nedaleké oboře Hvězda, ovšem neopustit budovu, ani místnost? To vše se můžeš naučit u nás. Také budou v rámci hodin jednou měsíčně přednášky od expertů na VR a AR z firmy more.is.more.

Osnova:
Během našich hodin se naučíme jak skenovat objekty z reálného světa a převádět je do virtuálního světa. Budeme se učit práci v Unreal Enginem a Unity. Vytvoříme několik prostředí ve virtuální realitě a poté si je projdeme za pomoci VR brýlí HTC Vive. Také si vytvoříte objekty, které za pomoci telefonu umístíte kdekoliv v prostoru a poté se s nimi můžeme vyfotit.


Poznámka:
Navázali jsme zajímavou spolupráci s experty z more.is.more, kteří vytvořili například aplikaci Visit.more, kde je zmapován celý klášter Kuks a jeho okolí.


Termín:
pátek 17:00 - 18:15

Věk: 13 až 99 let

Cena za pololetí: 900 Kč
Cena za školní rok: 1500 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Klub

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
5

Kroužek začíná: 9.10.2020
Kroužek končí: 12.6.2021

Lektor: Šimon Ebrle

Kontaktní osoba: Šimon Ebrle

Aktuality

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, je areál DDM Na Vypichu uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
zobrazit vše