volno

Angličtina pro 1. stupeň (zábavnou formou)

Číslo ZÚ: 2013806
Tento kurz je vhodný pro děti 1. stupně, co mají minimálně jeden rok angličtiny za sebou

Hodiny budou probíhat  v anglickém jazyce. 
Rozvrh je přibližný a muže být upraven v souladu s možnostmi a schopnostmi studentů

Hodiny budou probíhat hravou formou v anglickém jazyce. Témata: barvy, počítání do 100, zvířata, jídlo, části domu, počasí, rodina, části těla, místa ve městě. Co se týče gramatiky, bude se probírat přítomný čas průběhový (I am going/We are drawing), prítomný čas jednoduchý (I sleep/He stands), přivlastňovací zájmena(My house/his brother), časování slovesa být.

Poznámka:
Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 dětí.

Termín:
středa 16:00 - 16:55

Věk: 7 až 10 let

Cena za pololetí: 1250 Kč
Cena za školní rok: 2100 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: neuvedeno (CPD 1. patro)

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno
6

Kroužek začíná: 23.9.2020
Kroužek končí: 16.6.2021


Kontaktní osoba: Marcela Lampart DiS.
Telefon: 603585749

Aktuality

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, je areál DDM Na Vypichu uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
zobrazit vše