volno

Scratch & more - Úvod do programování

Číslo ZÚ: 2019161
Jak vzniká počítačová hra a co vlastně dělá programátor? Na tomto kroužku Tě provedeme úvodem do programování nejen v prostředí Scratch, ale dostaneme se postupně i k dalším prostředím a jazykům. Tvorba programů a třeba zrovna her už pak pro Tebe nebude nic složitého.
Osnova:
Kroužek určený pro zájemce o seznámení se světem programování.

Využívat budeme zpočátku prostředí Scratch, vytvořené na americké univerzitě MIT speciálně pro výuku programování a algoritmického myšlení začátečníků. Není třeba psát klíčová slova a zdrojový kód, program se skládá pomocí barevných bloků jako puzzle. I pomocí nich se ale zlehka seznámíme s pojmy jako proměnná nebo cyklus. Motivací může být, že už s pomocí Scratche lze tvořit jednouché hry jako třeba závod mezi překážkami.
Postupem času a také podle schopností účastníků se budeme dostávat i ke složitějším prostředím nebo jazykům, zejména Microsoft GameLab, kde je snadná cesta od bloků-puzzlí ke zdrojovému kódu. Naši pouť pak zakončíme nejspíše u Pythonu, moderního a stále rozšířenějšího programovacího jazyku, který lze dnes nalézt všude možně od domácího termostatu po korporátní databázové systémy. Cestou se ale zastavíme třeba i u Lego robotů.
Poznámka:

Časy konání kroužků budou upřesňovány v průběhu září podle toho, jaké budou časové možnosti lektorů v novém školním roce. Zatím můžete prostřednictvím přihlášení provést rezervaci místa.

Termín:
úterý 17:20 - 18:35

Věk: 10 až 15 let

Cena za pololetí: 900 Kč
Cena za školní rok: 1600 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: PC učebna

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno

Kroužek začíná: 17.10.2019
Kroužek končí: 12.6.2020


Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Košťál
Telefon: 235323333

Aktuality

Vážení rodiče, členové našich kroužků, na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, s účinností od 14. října 2020 od 0:00 hod. do 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., se u středisek volného času (domy dětí a mládeže a stanice zájmových činností) zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. V období podzimních prázdnin 26.10. - 30.10.2020 neprobíhají pravidelné kroužky a činnosti (ani v distanční formě).
Na základě usnesení vlády České republiky z 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření, je areál DDM Na Vypichu uzavřen. Děkujeme za pochopení
Tyto informace jsou závazným sdělením pro rodiče nezletilých dětí a další účastníky kroužků, akcí.
zobrazit vše