volno

on-line Modelování v Autodesk Fusion 360

Číslo ZÚ: 2019156
Na kroužku vás zkušený „tiskař“ seznámí s Autodesk Fusion 360 - předním softwarem pro 3D modelování technických a strojních dílů a součástí. Odhalíme také tajemství FDM/FFF 3D tisku (tisk z plastové struny), dnes nejdostupnější technologie pro rychlé prototypování.
Osnova:
Hlavní náplní kroužku je seznámení s ovládáním a modelováním v programu Autodesk Fusion 360.
Modely je pak možno následně tisknout na 3D tiskárnách DDM.

Lektor má mnoho zkušeností s modelováním a 3D tiskem, je například autorem vlastní konstrukce robotické ruky.

Tisk bude probíhat na 3D tiskárně Felix 3.0 dual extruder a Průša i3 Mk3.

fotky učebny a tiskárny : http://www.ddmp6.cz/fotogalerie/show/?id=13
Poznámka:
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.

Věk: 12 až 18 let

Cena za pololetí: 950 Kč
Cena za školní rok: 1600 Kč

Místo konání: DDM Borovičky

Kapacita kroužku: celkem 8 účastníků   volno

Kroužek začíná: 21.9.2020
Kroužek končí: 12.6.2020


Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Košťál
Telefon: 235323333

Aktuality