volno

on-line Individuální IT a technické konzultace / výuka

Číslo ZÚ: 2019270
Individuální výuka/konzultace s našimi lektory IT a techniky. Seberozvoj, řešení problémů, inspirace. Programování, webdesign, 3D grafika, 3D tisk, laserování, elektronika, Arduino.
Osnova:
Možnost individuální konzultace/individuálních hodin vašich zájmů nebo projektů, kterým se věnujete, s našimi lektory IT a techniky. Hledáte inspiraci pro další tvorbu nebo oblast rozvoje? Diskuse s někým, kdo se dané problematice věnuje, může být tím správným impulzem, který vás nasměřuje dál. Nabízíme konzultace v těchto oblastech:
 • Programování: Python, C#, JS, PHP, Arduino
 • Tvorba webu: HTML, CSS, JS, PHP
 • 3D Grafika: Blender
 • 3D tisk:
  • obsluha a servis tiskáren Průša i3 vč. MMU a  tiskáren Felix Robotics
  • modelování Autodesk Fusion
  • materiály)
 • Laserování: modelování v Autodesk Fusion, příprava podkladů pro výrobu
 • Elektrtonika, bastlení, DIY: Arduino, návrh plošných spojů
Poznámka:
Cena za blok 5 hodin, které mohou být provedeny s různými lektory na různá témata (např. 2 hodiny 3D grafika, 3 hodiny programování).
Možnost on-line i prezenčních konzultací.
Po dobu zhoršené epidemiologické situace výhradně on-line.
Časy konzultací po dohodě.
Zájemci kontaktují DDM.

Věk: 8 až 99 let

Cena za pololetí: 1250 Kč
Cena za školní rok: 1250 Kč
Cena za schůzku: 260 Kč
Poznámka k ceně: platba za blok 5 lekcí 1250,-

Místo konání: DDM Borovičky

Kapacita kroužku: celkem 100 účastníků   volno
100

Kroužek začíná: 18.1.2021
Kroužek končí: 30.6.2021


Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Košťál
Telefon: 235323333

Aktuality