volno

Programování a roboti pro nejmenší

Číslo ZÚ: 2219235
Pojď s námi tvořit příběhy a jednoduché hrátky s kocourem Scratchem, ukaž Ozobotům jejich cestu v bludišti a Micro:bit bude tvůj kamarád.
Osnova:
Na kroužku se děti hravou formou seznámí se základy programování a informatického myšlení. Využívat budeme prostředí Scratch, vytvořené na americké univerzitě MIT speciálně pro výuku nejmenších. Není třeba psát klíčová slova a zdrojový kód, program se skládá pomocí barevných bloků jako puzzle. I pomocí nich se ale zlehka seznámíme s pojmy jako proměnná nebo cyklus. Budeme si také hrát s ozoboty - malými robůtky, jejichž nejoblíbenější zábavou je hledat na listu papíru barevné značky, které děti nakreslily a vykonávat podle nich různé příkazy. Zkusíme si také naprogramovat prvního robota se základní deskou Micro:bit
Poznámka:
Účastníci musí být schopni ovládat poítač na uživatelské úrovni.
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 účastníků.


Termín:
pondělí 15:00 - 16:00

Věk: 8 až 11 let

Cena za pololetí: 1150 Kč
Cena za školní rok: 1900 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: PC učebna

Kapacita kroužku: celkem 15 účastníků   volno
15

Kroužek začíná: 5.9.2022
Kroužek končí: 19.6.2023


Kontaktní osoba: Michal Kunstovný
Telefon: 235323333

Aktuality

Rozpis otevírací doby dopravního hřiště v červenci a srpnu.
Změny: Hřiště je pro veřejnost uzavřeno v pondělí 27. 6., ve středu 29.6., v neděli 17.7. a soboty 23.7., 30.7., 21. 8. a 27. 8.V pátek 1.července 13:00 - 18:00 je provoz z důvodu závodů omezen
Od 1.6. bude otevřen on-line zápis do zájmových útvarů. V průběhu dalších měsíců mohou být přidány další zájmové útvary, proto sledujte aktuální nabídku na našich webových stránkách.
zobrazit vše