volno

NEOTEVŘENO Angličtina I

Číslo ZÚ: 2313807
Děti už by se měly umět představit a něco krátce o sobě říct. Jsou již schopny prostřednictvím cizího jazyka vnímat a popisovat svět kolem sebe.
Tyto znalosti budeme dále rozvíjet a formou her obohacovat slovní zásobu. Soustředíme se na čtení, mluvený projev a výslovnost. Budeme si rozvíjet základní představivost prostřednictvím práce s obrázky, předměty či videi. V gramatice tedy budeme probírat především přítomný čas jednoduchý, popř. přítomný čas průběhový; soustředíme se na základní gramatiku v souvislosti s popisem jednoduché skutečnosti - budeme si povídat o jazyce, o tom, co nás zajímá a o světě kolem nás. :-)

Na úrovni I. si ještě můžeme dle potřeby pomoci češtinou.
Poznámka:
Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 5 dětí.

Termín:
středa 14:45 - 15:45

Věk: 10 až 11 let

Cena za pololetí: 1350 Kč
Cena za školní rok: 2300 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Učebna K

Kapacita kroužku: celkem 10 účastníků   volno

Kroužek začíná: 27.9.2023
Kroužek končí: 19.6.2024

Kontaktní osoba: Barbora Krpatova
Telefon: 603585749

Aktuality

Přihlašte na odběr novinek z našeho DDM na tomto linku: http://bit.ly/3GkFtSl
zobrazit archiv

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá