volno

Taneční a pohybová průprava III.

Číslo ZÚ: 2413208
Dětská taneční průprava je určena dětem školního věku 3.-4. třída ZŠ.  
V lekcích rozvíjíme svoji fantazii a kreativitu, smysl pro rytmus, prostor, komunikaci a sociální cítění ve skupině. Zároveň připravují tělo na další, nejen taneční přirozený rozvoj.

Kvalitní dětská taneční a pohybová průprava je předstupeň pro další rozvoj malého tanečníka. Je základním pilířem pro zvládnutí budoucích rozšiřujících se nároků na pohybové a taneční variace, kontaktní improvizace, akrobacii a pro přechod na další taneční styly.

Lektorka Eva Doláková

Osnova:
základy:
správné držení těla
posílení jednotlivých částí těla
koordinace v prostoru
cítění rytmu - práce s hudbou a její emocí
řízená improvizace pro rozvoj taneční osobnosti
kolektivní pohybové hry
základy taneční gymnastiky
práce s prostorem, rekvizitou, tanečním náčiním (kruhy, kroužky, šátky, stuhy, míčky aj.)


Poznámka:
Kroužek se otevře při minimálním počtu 5 dětí.
starší děti je možné přijmout po předchozí konzultaci s lektorkou

Lekce trvá 90 min.

Termín:
pondělí 16:30 - 18:00

Věk: 8 až 10 let

Cena za pololetí: 1550 Kč
Cena za školní rok: 2700 Kč

Místo konání: DDM Borovičky
Učebna / místnost: Sál (Malý)

Kapacita kroužku: celkem 14 účastníků   volno

Kroužek začíná: 18.9.2024
Kroužek končí: 10.6.2025

Kontaktní osoba: MgA. Tereza Kopecká
Telefon: 235 323 333

Měsíční přehled

Aktuality

Zřizovatel

Zřizovatel příspěvkové organizace Hlavní město Praha

Praha

Dnes probíhá